Tehnici și metode

Metodele de cercetare cantitative permit evaluarea cu precizie a răspândirii anumitor fapte și fenomene existente pe piață. Prin utilizarea unor tehnici de cercetare riguroase, care combină marketingul cu statistica și  matematica, obținem date concrete cu privire la astfel de indicatori de piață ca, de exemplu, frecvența medie de achiziție, cota de clienți fideli, marja de cheltuieli pentru un anumit grup de produse admisă în bugetul unei familii.

Interviurile față-în-față

Angajații Magenta Consulting dispun de o experiență vastă, inclusiv internațională, în efectuarea anchetelor față-în-față. Aceste sondaje se bazează pe  chestionare elaborate în prealabil, care includ întrebări închise (când respondenții trebuie să aleagă între răspunsuri predefinite), și deschise în care respondenții raspund cu propriile lor cuvinte.

Sondajele realizate de intervievatorii noștri permit obținerea unor date statistice valabile și răspunsuri obiective la întrebări clare.

Magenta Consulting dispune de experiență în efectuarea studiilor pe eșantioane mari în Moldova, de până la 6.000 de respondenți.

În funcție de specificul cercetării și a obiectivelor, Magenta Consulting desfășoară atât sondaje la domiciliu în Moldova, precum și la punctual de vânzare sau stradale.

Interviuri telefonice

În cazul în care specificul unui proiect de cercetare permite utilizarea unui chestionar scurt și simplu, de multe ori este indicată aplicarea interviurilor telefonice prin metoda CATI (Computer assisted telephone interview). Aceasta este o metodă de cercetare cantitativă mai puțin costisitoare în comparație cu sondajele față-în-față.

Interviul telephonic poate fi utilizat pentru descrierea preferințelor consumatorilor țintă, evaluarea dimensiunii pieței pentru anumite bunuri și servicii, descrierea mecanismului de luare a deciziei de cumpărare sau de evaluare a eficienței anumitor canale mass-media.

Operatorii noștri complează chestionarele direct pe o platformă web, concomitent cu desfășurarea interviurilor telefonice, precum și prin metoda clasică, prin intermediul unor chestionare tipărite, ce sunt mai convenabile atunci când chestionarul conține multe întrebări deschise. 

Un dezavantaj al acestei metode este că de foarte multe ori sondajele telefonice nu pot oferi o imagine globală a situației de pe piață, deoarece astfel de interviuri nu trebuie să depășească ca durată 5-7 minute în scopul menținerii respondenților pe fir și a interesului lor de a furniza informații obiective.

Controlul calității sondajelor cantitative

În condițiile în care se lucrează cu un număr mare de respondenți și operatori de interviuri, unul din obiectivele-cheie ce se impune a fi realizat este reducerea la minimum a riscurilor legate de o eventuală interpretare eronată a întrebărilor, de introducere greșită a datelor sau de procesare a acestora.

Magenta Consulting elimină aceste riscuri prin utilizarea unui algoritm testat de inițiere și executare a proiectului de cercetare.

În faza inițială, efectuăm o testare-pilot obligatorie a chestionarului pentru a ne asigura că terminologia utilizată este corectă și întrebările sunt clare pentru respondenți. Trainingul cu operatorii de interviuri ne asigură că toate întrebările le sunt clare și sunt în măsură, la necesitate, să le explice respondenților.

Utilizarea întrebărilor de verificare permit verificarea coerenței răspunsurilor și respingerea acelor chestionare în care logica răspunsurilor pun la îndoială corectitudinea completării lor.

Introducerea datelor primare se face în paralel de către doi operatori, ceea ce exclude eventualele greșeli cauzate de factorul uman.

Valabilitatea rezultatelor obținute este verificată prin aplicarea testelor statistice de corelație și importanță.

Pentru a asigura la maximum acuratețea colectării de date în teren, verificăm din contul nostru 30% din chestionarele completate, revenind cu un apel la respondenți pentru a compara răspunsurile la anumite întrebări de control.

Controlul total al datelor obținute este principalul nostru avantaj competitiv, care ne permite să poziționăm compania noastra ca lider în desfășurarea cercetărilor de marketing și sociologice în Moldova.