Fobiile moldovenilor

Se spune că istoria unui anumit spațiu caracterizează modul de a fi al băștinașilor, însă, cu același succes, se poate spune că modul de a fi al oamenilor are o influență asupra istoriei pământului pe care aceștia îl numesc patrie. Grație poziționării geografice în care ne aflăm, strămoșii noștri nu simțeau necesitatea de a cotropi teritorii noi. Acasă era tot ce își poate dori un om: ieșire la mare, munți, râuri, dealuri, lanuri și femei frumoase. Aceste pământuri au suferit multe războaie și deseori au fost cotropite, însă frica de a fi cucerit nu persistă la moldovenii de azi. Magenta Consulting a efectuat acest studiu pentru a determina care sunt fobiile moldovenilor și în ce măsură acestea se manifestă. Datele au fost colectate prin intermediul sondajului trimestrial Magenta National Screening, pe un eșantion de 3000 de respondenți, în 132 de localități urbane și rurale (marja de eroare constituie ± 1,7%, la un interval de încredere de 95%). Fobia este o teamă irațională dusă uneori la extreme. Aceasta se poate declanșa atât în urma unei situații, cât și în cazul în care persoana doar se gândește la situația dată.

În cea mai mare măsură moldovenii se tem de înălțime, astfel afirmă fiecare al 4-lea participant la sondaj. Teama de șerpi este pe locul doi, cu o pondere de 24%, iar fiecare al 5-lea se teme de moarte. 17% dintre respondenți se tem de apă, 16% - de singurătate, 15% - de îmbătrânire, 14% - de șoareci și 11% - de păianjeni. Fiecare al 10-lea se teme de noapte și de a vorbi în public. 9% dintre participanți suferă de Claustrofobie  (teama de spații închise), iar 7% dintre participanți se tem de fantome. Numărul 13 este înfricoșător doar pentru 3% dintre respondenți, iar ponderea celor care suferă de Gamofobie (frica de căsătorie) constituie doar 2%. Ar fi de mirare ca ponderea dată să fie mai mare, luând în considerare nunțile moldovenești care sunt rezervate pe câțiva ani înainte. Ponderile respondenților care au teama de a rămâne singuri și de a îmbătrâni la fel pot avea o influență asupra celor fricoși de căsătorie. Este de menționat faptul că 36% dintre participanții la studiu nu cred că au vreo fobie.

Figura 1: Fobiile moldovenilor, N=2961, %

Analiza în funcție de sexul respondentului a evidențiat diferențe considerabile între răspunsurile acestora. Fiecare al 2-lea bărbat nu crede că are vreo fobie (50%), iar cotele femeilor care menționează același lucru constituie 24%. Ponderile tuturor fobiilor la femei sunt cu cel puțin 5 p.p. mai mari decât a bărbaților cu excepția Glasofobiei (teama de a vorbi în public), unde diferența constituie doar 2 p.p.. Frica față de șerpi este manifestată cu 23 p.p. mai mult de către femei, aceasta constituind cea mai mare diferență între răspunsurile respondenților (10%, față de 33%). În cea mai mare măsură bărbații se tem de înălțime (18%), iar femeile de șerpi (33%). Varianta de răspuns Alta a cuprins fobiile ale căror ponderi sunt mai mici de 4% atât la femei, cât și la bărbați.

Figura 2: Fobiile moldovenilor în funcție de sexul respondentului, %

Magenta Consulting vă dorește cât mai puțină frică, iar în cazul în care aceasta persistă, să fie una rațională.

Vizualizări252 Share Tweet Plus