„Ajutorul la contor” a fost de ajutor?

Considerăm că a venit timpul să oferim spațiu, aici, în mediul online unei noi rubrici: VOCEA CETĂȚENILOR, în care ne-am propus să abordăm o multitudine de aspecte de interes național: crize, subiecte economice, politice, subiecte din domeniul învățământului, sănătății, justiției, drepturilor omului, etc. Ne dorim să promovăm interacțiunea dintre cetățean și mediul de afaceri, organizații internaționale și instituțiile statului, să încurajăm gândirea critică, iar prin intermediul sondajelor de opinie să facem vocea populației auzită.

În primul articol din această rubrică am intenționat să măsurăm percepția populației despre programul de compensații „Ajutor la Contor” într-un sondaj reprezentativ național. Datele au fost colectate la inițiativa și din contul Magenta Consulting.

2022 a venit cu majorări în lanț a prețurilor la energie și gaze naturale. Prin urmare, aproape toate țările s-au confruntat cu o criză energetică fără precedent, iar guvernele din întreaga lume au încercat să limiteze impactul crizei asupra consumatorilor. Pe 12 octombrie 2022, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat platforma online compensatii.gov.md, care face parte din programul guvernamental „Ajutor la Contor”. Compensațiile oferite s-au reflectat direct în factură în perioada noiembrie 2022 – martie 2023.

În acest sens, am vrut să aflăm mai întâi, dacă moldovenii știu despre platformă. Majoritatea respondenților (89%) cunosc despre programul de compensații ”Ajutor la contor”, și doar 11% nu cunosc despre acesta.

2

Dintre respondenții care cunosc despre program, majoritatea (68%) au o părere general pozitivă referitor la programul de compensații lansat de Guvern. Cu toate acestea 17% dintre moldoveni au o părere negativă referitor la acesta.

3

Am rugat respondenții să-și amintească care a fost gradul de vulnerabilitate care le-a fost atribuit. 27% dintre moldoveni au menționat că le-a fost acordat gradul de vulnerabilitate energetică foarte ridicată. 13% dintre respondenți au beneficiat de grad de vulnerabilitate ridicată, iar circa o cincime au menționat că le-a fost atribuit gradul de vulnerabilitate energetică medie. Totodată 22% nu țin minte sau nu cunosc ce grad de vulnerabilitate le-a fost atribuit.

Majoritatea intervievaților dintre cei care cunosc despre program, și nu sunt consumatori non-vulnerabili (57%) sunt mulțumiți de mărimea compensațiilor primite. Pe de altă parte, o cincime din respondenți (20%) au rămas nemulțumiți de compensațiile primite, iar 15% au o părere neutră privind compensațiile de care au beneficiat.

Analizând satisfacția privind mărimea compensației oferite în funcție de categoria de vulnerabilitate a respondenților, putem concluziona că respondenții cărora le-a fost oferit un grad de vulnerabilitate energetică ridicat sunt într-un număr majoritar mulțumiți de program. Nivelul de satisfacție scade ușor odată cu micșorarea gradului de vulnerabilitate energetică oferit.

Respondenții au mai fost întrebați, luând în considerare realitatea fiecărei familii, cât de echitabil sau neechitabil (drept sau nedrept) li se pare că sunt atribuite nivelurile de vulnerabilitate pe platforma de compensații. Astfel, 64% sunt de părerea că acestea au fost atribuite în general echitabil, iar o pătrime dintre intervievați (25%) consideră atribuirea nivelurilor de vulnerabilitate neechitabilă.

La fel, am evaluat cum percep moldovenii activitatea Ministerului Muncii. Așadar, 48% dintre respondenți evaluează pozitiv eforturile Ministerului, având o părere foarte pozitivă și pozitivă. 25% evaluează activitatea mai degrabă negativ, iar 19% foarte negativ. Totodată, 60% dintre respondenții nesatisfăcuți de activitatea ministerului, consideră că gradele de vulnerabilitate au fost atribuite în general echitabil.

În concluzie, putem afirma că respondenții au rămas satisfăcuți de implementarea programului „Ajutor la contor”. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că intenționează să compenseze parțial costurile pentru gaze naturale, agent termic, energie electrică și în următorul sezon rece.

Studiul a fost implementat la nivel național pe un eșantion probabilistic stratificat multistadial de 926 respondenți. Marja de eroare este de +-3.22%. Metoda de colectare: sondaj la telefon, CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Perioada de colectare a datelor: 13-26 februarie 2023.

Vizualizări120 Share Tweet Plus