Noutăți

Training SPSS realizat de către Magenta Consulting pentru Serviciul de Statistică de pe malul stâng al Nistrului

Un training SPSS (program de analiză a datelor statistice) a fost realizat de către Magenta Consulting în orașul Tiraspol, pentru specialiștii de top din cadrul Serviciului de Statistică de pe malul stâng al râului Nistru. Trainingul a durat 3 zile, în decembrie 2016.

Pentru ce?

La instruire au fost prezenți 10 specialiști din oficiul central al Serviciului de Statistică, precum și din oficiile teritoriale. Acest training SPSS a fost realizat la comanda The Support to Confidence Building Measures Programme (SCBM Programme) al UNDP, care are un obiectiv particular de a susține dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea performanței profesionale a statisticienilor de pe ambele maluri ale râului Nistru cu scopul producerii datelor statistice de încredere și în scopul utilizării cât mai eficiente a informațiilor statistice disponibile. Această posibilitate de a preda bazele utilizării SPSS a fost și o oportunitate de a cunoaște mai îndeaproape reprezentanții Serviciului de Statistică al malului stâng.

Training SPSS – instruire practică, nu doar teoretică

Pentru a asigura utilitatea acestei instruiri, s-a propus lucru exclusiv în fața calculatoarelor, iar în calitate de exerciții practice participanții au adus date mai vechi ale Serviciului și exemple de formulare în baza cărora se colectează informația primară. Fiecare participant a lucrat la calculator, urmând instrucțiunile trainerilor. La dispoziția tuturor participanților s-a pus prezentarea PPT în care pe slide-uri separate, cu ajutorul Print Screen, s-au prezentat toate funcțiile predate în cadrul instruirii. În afară de explicarea verbală a tuturor funcțiilor, fiecare acțiune a trainerilor se demonstra cu ajutorul tablei interactive.

Structura programului pentru training SPSS:

  • Introducere în SPSS – meniurile, ferestrele (Data Editor, Output, Syntax), sub-ferestre al Data Editor – Data View, Variable View;
  • Importarea bazei de date din Excel, dBase, Stata în SPSS și exportarea bazei de date din SPSS;
  • Crearea bazei de date în SPSS;
  • Scalele utilizate (nominal, ordinal, scale);
  • Lucru cu baza de date, editarea informației (copy, paste, cut, înserarea variabilelor noi, sortare, funcția merge files, weight cases);
  • Statisticile descriptive pentru variabile;
  • Transformarea datelor (calcularea variabilelor noi, recodificare, funcția rank cases);
  • Bazele lucrului cu Syntax în scopul automatizării operațiunilor des repetate;
  • Crearea regulilor de verificare a bazei de date (Data validation rules).

Training SPSS la dispoziția dvs

Merită menționat faptul că în anul 2016 Magenta Consulting a realizat mai multe instruiri la tema Bazele SPSS pentru diferite auditorii-țintă. Structura și durata programului a fost ajustată la necesitățile auditoriului, iar toți participanții au obținut nu doar cunoștințe incipiente despre ce este SPSS, dar și abilități practice de creare a bazei de date în SPSS, efectuarea extracțiilor de tabele simple și încrucișate, precum și lucru în sintaxă, care permite economisirea timpului în situațiile când anumite activități se repetă cu regularitate. Dispunem de traineri cu experiență vastă în aplicarea SPSS, deoarece realizăm cercetări sociologice din 2006 și acest program îl aplicăm zilnic pentru a analiza datele statistice.

Pentru a beneficia de un training SPSS, vă invităm să vă adresați la Magenta Consulting:

www.magenta.md, + 373-22-85-43-84. 

 

Vizualizări102 Share Tweet Plus