Magenta Consulting

Echipa de cercetare a companiei Magenta Consulting asigură echilibrul perfect între experienţa practică şi pregătirea teoretică. Cunoştinţele teoretice au fost obţinute la universităţi europene de renume, iar experienţa practică a fost căpătată în companii de consultanţă şi de cercetare locale şi străine.

Personalul administrativ al întreprinderii are o vastă experienţă în administrarea proiectelor, formarea bugetului, administrarea personalului, stabilirea strategiilor şi analizelor financiare, negocierea contractelor şi colaborărilor, planificarea, administrarea şi dezvoltarea studiilor calitative şi cantitative, precum şi elaborarea strategiilor de promovare, poziţionare, branding, de distribuire şi de stabilire a preţurilor.

Personalul este împărţit în două echipe care se ocupă de cercetările cantitative şi calitative. Se relevă experienţa staff-ului în analiza statistică a datelor şi interpretării lor, în relevarea mostrelor şi direcţiilor în platforma statistică SPSS, organizarea bazelor de date, dezvoltarea planurilor şi previziunilor statistice, modelarea financiară, administrarea bazelor de date, efectuarea interviurilor aprofundate, selectarea participanţilor şi conducerea focus grupurilor, elaborarea chestionarelor şi modelarea scenariilor, scrierea rapoartelor finale etc.