Servicii

Magenta Consulting oferă cercetări de maketing în Moldova din 2006, monitorizând preferințele și așteptările consumatorilor, atitudinea lor față de produse și mărci, modelele de cumpărare, loialitatea și alte aspect, ce influențează decizia de a cumpăra. Aflați mai multe detalii despre tipurile de cercetări de marketing pe care le desfășurăm, accesând link-urile de mai jos:

Cercetarea nivelului de satisfacție a clienților

De ce masurăm Satisfacția consumatorului

Adesea doar intuim reacția consumatorului față de produsele sau serviciile noastre. Elaborăm un produs interesant și util, investim mult în branding, promovăm activ, dar peste o perioada de timp vînzările scad. Satisfacția consumatorului față de produs trebuie măsurată continuu, deoarece concurenții sunt și ei activi, factorii de satisfacțe față de produs se schimbă în permanență, iar consumatorul — mereu înțeles.

Cine este cercetat

Pare simplu – consumatorul produsului. Corect, în unele cazuri este simplu să determini cine este consumatorul produsului. Dar sunt cazuri cînd produsul este cumparat pentru alt destinatar. Spre exemplu, cine trebuie intervievat pentru cercetarea satisfacției în cazul cerealelor pentru micul dejun? Părinții care mai des le cumpără, sau copii care mai des le consumă? Cecetarea satisfacției include si identificarea consumatorului final.

Ce se cercetează

Se cercetează opinia consumatorilor față de performanța companiei și a produselor sale, dar, mai important, ce anume trebuie de îmbunătățit. Pentru determinarea întrebărilor corecte în cercetarea de satisfacție, trebuie să vedem produsul prin ochii consumatorului. Atributele care se cercetează:

 • Produsul în sine
 • Procesul de vînzare
 • Angajații și serviciile
 • Prețul
 • Compania

Fiecare categorie de mai sus este compusă din multe alte elemente.

Modalitățile de cercetare

Aplicăm diverse metode de cercetare pentru studiul de satisfacție a consumatorului. În mare măsură se efectuează prin sondaj – față-în-față, la telefon (CATI) sau on-line. Metoda este selectată în dependență de complexitatea produsului, segmentarea și dispersia consumatorilor, mediul de trai etc. 

Pentru a obține o imagine cît mai adevărată este foarte important să nu se dezvăluie numele comanditarului.

Cum măsurăm Satisfacția consumatorului

Consumatorii satisfăcuți, în mare parte, nu comentează produsele, adică nivelul lor de satisfacție; în schimb procură repetat. Mai mult, cei satisfăcuți mai și recomandă produsul, sau chiar se asociază cu marca acestuia. Pentru a măsura satisfacția se utilizează o scară de la 1 la 10. Participanților la sondaj li se cere doar să marcheze o cifră din intervalul oferit pentru un set de întrebări. Apoi, este de datoria noastra, a cercetătorilor, să efectuăm analiza și să extragem concluziile.

 • Media < 8 – Sunteți lider pe piață
 • Media 7 – 8 – Adecvat, dar se solicită atenție
 • Media > 7 – Motive pentru a fi în alertă. Probabil că se diminuează cota de piață

Măsurarea satisfacției sau a loialității, este doar o jumătate de cale. Este, de asemenea, important să înțelegem care sunt așteptarile – uneori o cercetare mai dificilă decît cercetarea de satisfacție a consumatorului.

Mai jos vedeți cum influențează satisfacția asupra loialității    

Net Promoter Score

Experiența de cumpărare a clientului și nivelul lui de satisfacție, determină în directă măsură dacă acesta va continua să consume produsul sau să folosească serviciile.

Cu ajutorul metodelor de cercetare cantitative Magenta Consulting determină parametrii reprezentativi, ce stabilesc nivelul de satisfacție a cumpărătorilor în privința calității, prețului, deservirii, dorința de a continua sau nu să consume un produs sau serviciu.

La solicitare, serviciul va include și Indexul Net de Susținere (NetPromoterScore), care indică în ce măsură clienții existenți sunt dispuși să devină ambasadori ai produsului sau serviciului, adică să-l recomande prietenilor și cunoscuților. 

Net Promoter Score

Prin monitorizarea constantă a satisfacției clienților și a dorinței acestora de a recomanda și altora produsele se poate măsura eficiența politicilor de marketing ale companiei și se poate pronostica comportamentul și atitudinea pe viitor a consumatorilor în privința serviciilor și produselor cercetate.    

Brand health

Monitorizarea sănătății brandului

Acest tip de cercetare determină cât de bine cunosc consumatorii brandul, frecvența de consum și loialitatea lor pentru o anumită marcă.

De asemenea, este determinat nivelul cunoașterii spontane sau sugerate a brandurilor, intenția de a apela la marcă pe viitor, imaginea brandurilor și prezența unor mărci alternative, nivelul de încredere față de brandul cercetat, dar și a celor concurente. Însăși noțiunea de «trekking» semnifică monitorizarea sistematică a evoluției indicatorilor-cheie într-o perioadă de timpîndelungată.

De regulă, astfel de cercetări se efecutează în valuri și permit companiei «să țină mâna pe puls», urmărind dinamica sănătății brandului și să întreprindă pașii necesari pentru ameliorarea situației, în cazul în care se remarcă tendințe negative.

Retail audit

Retail auditul permite furnizorilor să evalueze vânzările produselor lor, comparativ cu cele ale concurenților, prin intermediul rețelelor de vânzări cu amănuntul.

În cadrul evaluării comparative consultanții Magenta Consulting colectează și oferă date pentruparametri  precum: prețul, volumul vânzărilor cantitative și valoarea vâzărilor pentru diverse categorii și branduri, rezervele de mărfuri și produse în depozit, cotele diverișilor furnizori , mărfuri și branduri în structura vânzărilor, cota diverselor tipuri de ambalaj în vânzări.

Astfel, clientul pirmește informații exhaustive despre poziționarea producătorilor și brandurilor în grupuri de produse concrete, despre produsele–lider și tendințele ce țin de grupul de produse cercetat.

Magenta Consulting realizează rapoarte de audit cu amănuntul, bazate pe date colectate direct de la rețelele comerciale. Noi primim informații de la mai multe rețele de supermarketuri și farmacii din Moldova. Rezultatele cercetării sunt oferite în formă agregată pe mai multe rețele de retail, deoarece datele specifice pentru fiecare rețea în parte reprezintă secret comercial și nu pot fi divulgate. 

Auditul de vânzare cu amănuntul este o cercetare costisitoare. În cazul în care pentru client este suficientă informația, care poate fi obținută prin simpla vizita a numeroase magazine și evaluarea prețurilor, asortimentului, calculelor, materialelor și campaniilor de promovare, un astfel de studiu este mai puțin costisitor și se numește store-check ( verificarea magazinelor).

Consum și atitudine (Usage & Attitude)

Acest serviciu presupune o amplă cercetare a pieței, inclusiv colectarea și analiza de date cantitative referitoare la clienți și consumatorii de bunuri. Este investigat nivelul de consum de bunuri, caracteristicile specifice ale utilizării și atitudinea  cumpărătorilor față de produs.

Magenta Consulting concentrează acest studiu pe trei domenii principale de interacțiune a cumpărătorului cu produsul:

 • Nivelul de informarea cumpărătorului despre marcă, produs, publicitate;
 • Consumul de bunuri, include informații privind cantitatea, frecvența și metoda de consum;
 • Achiziționarea de bunuri, include sursele de cumpărare, frecventa, volumul, prețul.

Rezultatele acestui studiu permit  identificarea de către consultanții noștri a modelului comportamental de achiziționare, atât pentru cumpărătorii de anumite bunuri, precum și pentru cei care nu cumpară produsul sau preferă produsele concurente.Identificând obiceiurile și preferințele consumatorilor, putem determina avantajele și dezavantajele produselor studiate, atitudinea consumatorilor față de imaginea brandului, volumul pieței.Aceste informații sunt necesare pentru a optimiza activitățile de marketing ale companiei și pentru a reduce riscurile asociate cu poziționarea incorectă a produsului. De asemenea, folosind acest tip de cercetare, compania poate determina cât de eficiențe sunt campaniile sale de publicitate.

În baza studiilor de Consum si Atitudine  se poate efectua segmentarea pieței    

Segmentarea pieței

Acest tip de cercetare, care se mai numește segmentarea pieței sau segmentarea consumatorilor, constă în distribuirea pieței pe grupuri de consumatori, care prezintă caracteristici comune și împărtășesc modele similare de cumpărare.

Cel mai simplu tip de segmentare a consumatorilor constă în divizarea acestora pe grupuri în funcție de caracteristicile socio-demografice și geografice. Ca urmare a unei astfel de segmentări este determinată structura consumatorilor pe criteriile de vârstă și sex, venit, educație, loc de reședință și naționalitate. De multe ori, segmentarea pieței în funcție de caracteristicile socio-demografice este suficientă pentru crearea unei imagini despre principalele grupe de consumatori ai unui produs.

Uneori, după cum arată practica de mai mulți ani a companiei Magenta Consulting, în cursul acestui tip de studiu, se poate constata că sexul, vârsta sau statutul social nu sunt criteriile definitorii pentru segmentarea consumatorilor anumitor produse sau servicii. Se întâmplă ca utilizatori de sex și vârstă diferite să facă parte din același "profil de cumpărător", adică să împărtășească același model de achiziție. În același timp, utilizatorii ce prezintă caracteristici socio-demografice similare pot să aibă în comun un alt model de cumpărare. În astfel de cazuri, recurgem la segmentarea clienților după modelul comportamental, împărțindu-i în grupuri în funcție de metodele de achiziție, de percepție a promoțiilor, a motivelor intrinseci care îi determină să cumpere (insights), a obiceiurilor, barierelor interne, criteriilor de evaluare a produsului și a reacției față de publicitate.

Un tip separat de segmentare este segmentarea psihografică a consumatorilor.

Profil Psihografic

Marketingul constă din consumatori și este evident că aceștia diferă între ei. Diferențele constau în gusturi, necesități, preferințe, posibilități și chiar domiciliu. Datele demografice și psihografice dramatic pot îmbunătăți strategiile de marketing. Astfel de informații sunt critice pentru a determina Ce? De ce? Cum? și pentru Cine? trebuie promovat. Profilurile psihografice oferă posibilitatea de a crea seturi de segmente omogene în baza cărora pot fi construite modele predictive puternice care să sporească eficiența strategiilor de marketing.

Magenta Consulting, datorita metodologiei validate, ofera un produs nou care urmărește nu doar descrierea demografică a unui grup de populatie, ci și explicarea particularitatilor psihologice a acestuia.

Ce este un Profil psihografic?

Este o analiză care oferă tabloul clientului din perspectiva stilului de viață, tipului de personalitate, intereselor, atitudinilor, valorilor și motivațiilor dominante.

Cum se obține cu un Profil psihografic?

Profilul psihografic este obținut predominant în baza chestionarelor care includ un set validat de întrebări psihologice. Chestionarele se aplică pe un eșantion reprezentativ pentru Republica Moldova. Datele obținute în urma chestionării sunt prelucrate statistic, întrebările psihologice sunt grupate și puse în relație cu indicii comportamentali de consum. În cazul unui profil psihografic detaliat, anexat se confirmă tabloul consumatorilor în baza interviurilor, a focus grupurilor și chiar a testelor psihologice.

De ce aveți nevoie de un profil psihografic?

Mesajele de promovare a produselor sunt destinate consumatorilor. Consumatorii diferă între ei, au gusturi, preferințe, viziuni, posibilități diferite. Cunoașterea consumatorilor din perspectiva psihologică, a stilului de viață, crește probabilitatea de a construi o campanie de promovare care va avea efecte scontate. Serviciile psihografice sunt utile, deoarece asigură înțelegerea necesară pentru a elabora un produs sau un spot publicitar care pune accent nu pe atributele produsului, ci pe beneficiul care acele atribute îl asigură cumpărătorului.

De ce Magenta Consulting?

Pentru prima dată pe piața Moldovei apare pachetul de servicii psihografice validate. Când ne referim la servicii validitate, vorbim, de fapt, despre exactitatea rezultatelor obținute, despre satisfacerea criteriilor înaintate unor probe psihologice de evaluare care permit obținerea de profiluri valide. Instrumentele utilizate de noi sunt validate pe un eșantion reprezentativ pentru Republica Moldova. Actualmente, metodologia utilizată de noi depășește calitativ produsele multor companii existente atât pe piața internă, cât și cea externă în domeniul cercetărilor de marketing și de psihologie. Excelența în cercetarea comportamentului consumatorilor se datorează efortului de colaborare din cadrul echipei interdisciplinare Magenta Consulting.

Oferta unica de vanzare (USP)

Orice companie are nevoie să se poziționeze corect pe piață pentru a obține beneficii maxime în nișa lor de marketing. Oferta de vânzare unică - este o idee atractivă, ce distinge în mod clar compania de concurenții săi de pe piață. USP este de fapt fundamentul succesului în afaceri pentru o companie.

Cele mai multe dintre companiile de pe piață nu pot formula în mod corespunzător oferta de vânzare unică. În acest fel, ele nu se diferențiazăde concurenți  și sunt nevoite să se implice în războiul permanent al prețurilor pentru a câștiga și păstra cumpărătorii.

Prin auditul de marketing, specialiștii companiei Magenta Consulting ajută la formularea oferteo unice  de vânzare, de care dispune în exclusivitate clientul, ajutand compania să iasă în evidentă pe fundalul întreprinderilor similare, carenu promit o valoare deosebită pentru cumpărător și copiază conceptul de marketing convențional "cumpără de la noi", fără a face apel la rațiune și altfel de motive convingătoare  de cumpărare.

Analiza pieței

Acest tip de studiu este o analiză a dimensiunii și tendințelor pieței în anumite sectoare de producție și servicii. În cursul desfășurării sale consultanții Magenta Consulting determină volumul pieței, oferă un pronostic al evoluției sale, identifică deținătorii principali și cota lor de piață. Obiectivele de cercetare dictează deseori necesitatea aplicării modelului "cele 5 forțe ale lui Porter", care identifică factorii interni și externi ce influențează piața, și permite evaluarea mediului concurențial.

Acest studiu include, de asemenea, o analiză a sistemului de distribuție a bunurilor și serviciilor, a adaosurilor comerciale practicate în domeniu la fiecare etapă de distribuție, logistica și caracteristicile fiecărui canal de distribuție.

Testarea prețului (PSM)

Cu ajutorul acestui tip de cercetare realizat prin metoda Price Sensibility Meter (măsurarea sensibilității față de preț), ajutăm clientii noștri să stabilească prețuri optimale pentru produsele și serviciile lor. Studiul Magenta Consulting se bazează în acest caz pe un sondaj cantitativ în rândul consumatorilor, prin intermediul căruia se determină  în ce segment de prețuri urmează să fie poziționat produsul sau serviciul.

Acest studiu poate fiefectuat atât cu scopul de ajustare a prețurilor unui produs sau serviciu deja existent pe piață, precum și pentru bunurile și serviciile ce urmează a fi introduse pe piață (în acest caz, consultanții Magenta Consulting aleg ca punct de plecare câteva produse ale concurenților, și stabilesc diferența dintre prețul produsului investigat și cel alproduselor competitive).

PSM

În cazul bunurilor de sezon, noi determinăm perioadele când este oportun să aplicați reduceri de preț, precum și valoarea lor.

Atunci când este necesar, vă recomandăm un preț pentru lansarea pe piață a unui produs / serviciu nou care poate fi mai mare sau mai mic decât prețul stabilit pentru fazele ulterioare ale ciclului de viață al produsului. 

Testarea publicității și a ambalajului

Înainte de lansarea campaniei de publicitate, Magenta Consulting recomandă clientului să testeze materialele de promovare în privința eficienței lor.Practica mondială arată că, doar prin schimbarea denumirii mesajului publicitar, numărul cititorilor textului propriu-zis poate crește de la câteva zeci la câteva sute de procente.  Același lucru este valabil pentru imagini. În cazul în care bugetul total pentru campania de publicitate este mare, este logic să se investească un pic mai mult în dezvoltarea și lansarea unei publicități care va da un randament mai mare. În termeni absoluți, chiar și o diferență de 20-30% în creșterea vânzărilor din contul unei campanii de promovare mai eficiente, acoperă toate costurile asociate cu dezvoltarea și testarea, și oferă clientului un profit suplimentar tangibil.

Testele preliminare de publicitate sunt, de asemenea, necesare, deoarece de multe ori agențiile de publicitate încep să concureze între ele în "creativitate" ceea ce motivează cumpărătorul să observe publicitatea, dar nu influențează asupra deciziei de a cumpăra, chiar dacă publicitatea i-a plăcut. Acest lucru poate conduce la faptul că după o campanie publicitară puternică și vizibilă profitul real al clientului practic nu crește. Testarea publicității poate reduce acest risc.

Ambalajul este, de asemenea, un fel de publicitate a produsului. Media mondială de achiziții spontane de bunuri de consum este de 30%, deși variază în funcție de țară și categoria de produs. Acest lucru înseamnă că, în medie, aproximativ o treime dintre cumparatori nu cumpară din supermarket marca pentru care au intrat inițial în magazin și fiecare al cincilea cumpără produse din categoria celor la care nici nu s-a gândit înainte de a veni la magazin. În aceste condiții, este foarte important ca produsul "să se vândă singur", atrăgând atenția cumpărătorilor și diferențiindu-se pe rafturi în raport cu cele ale concurenților.

Testarea publicității se bazează pe metode de cercetare calitative, cum ar fi focus-grupurile și interviurile în profunzime. În plus față de aceste metode, Magenta Consulting oferă un serviciu inovativ pentru Moldova, dar care și-a demonstrat deja utilitatea în lume, de urmărire a mișcărilor ochilor cumpărătorilor (Eye Tracking). Acest serviciu permite reducerea la minimum a subiectivității respondenților, și determină cu  exactitateelementele de publicitate sau ambalajele ce au atras atenția cumpărătorilor sau dacă cumpărătorul în genere a observat produsul de pe raft.

Cercetările sociale

Deși cercetările sociale nu fac parte din studiile de marketing, în esență, pentru desfășurarea lor, în cele mai multe cazuri sunt utilizate instrumente de cercetare similare.

La acest tip de cercetare se referă recensămintele și sondajele opiniei publice, cu scopul de a identifica părerea populației în privința diferitor factori ai vieții sociale și politice, inițiativelor guvernamentale și deciziilor politice, referitoare la societate și structurile guvernamentale. Cercetarea socială relevă gradul de informare a societății și opinia acesteia față de procesele care au loc în domenii precum: sănătatea, educația, protecția socială, justiția, comerțul, traficul de persoane, e-guvernarea, fiscalitatea, reformele administrative etc.

Pe lângă studiul societății, în acest grup sunt incluse cercetările mediului de afaceri, structurilor guvernamentale, precum și studiile politice, desfășurate de Magenta Consulting în bază permanentă.

Studiile sociale implică de cele mai multe ori nu doar o constatare a faptelor, dar și interpretarea rezultatelor și elaborarea unor recomandări de optimizare a proceselor, reducere a influenței factorilor negativi, elaborarea strategiei de promovare a domeniului și a altor acțiuni care implică prestarea de servicii de consultanță. Magenta Consulting dispune de o vastă experiență în susținerea cercetărilor sociale prin consultanță în domeniul politicilor publice implementate de autoritățile de stat și de ajustare a lor în procesul de realizare.

Studii asupra consumatorilor

Dat fiind faptul că preferinţele consumatorilor se află în evoluţie permanentă, Magenta Consulting insistă asupra realizării studiilor periodice privind comportamentul consumatorilor, pentru a anticipa aceste schimbări şi a adapta produsele / serviciile la noile cerinţe. 

Pentru a determina gradul de satisfacţie al consumatorului post-vânzare, compania noastră desfăşoară studii de satisfacţie a consumatorului. Aceasta ajută la determinarea motivelor care au stat la baza alegerii unui anumit produs/serviciu, la măsurarea importanţei fiecărui criteriu de alegere, la identificarea aşteptărilor pe care le-au avut clienţii faţă de produs în raport cu gradul de satisfacţie după utilizarea acestuia.

În scopul de a contura profilul cumpărătorului clienţilor noştri, Magenta realizează studii ale comportamentului cumpărătorului, care relevă stilul de viaţă, modul în care acesta gândeşte, analizează şi alege între diferitele alternative, felul în care utilizează produsul sau serviciul studiat. Analizăm factorii motivaţionali, de percepţie şi procesul de informare, oferind soluţii referitoare la situații cum toate aceste elemente pot fi folosite pentru a atrage mai mulţi cumpărători.

Prin studiile de segmentare a pieţei şi determinarea caracteristicilor demografice şi psihologice ale consumatorilor, grupăm clienţii actuali şi potenţiali în baza analizei stilului de viaţă, atitudinilor şi valorilor sociale ale acestora, dar şi a caracteristicilor demografice şi socio-economice.