Provocările întreprinderilor din Republica Moldova în urma crizelor

Pandemia, războiul din Ucraina și criza energetică sunt evenimente care au avut un impact substanțial asupra economiilor lumii. De-a lungul timpului, întreprinderile micro, mici, și mijlocii din Republica Moldova s-au dovedit a fi cele mai vulnerabile la crize, indiferent de dimensiune, sector de activitate sau cifra de afaceri.

IMMM-urile reprezintă 95% dintre companiile private din țară, dar și antrenează în câmpul muncii peste 60% din populația țării. În acest sens, Magenta Consulting a elaborat un studiu pentru Fundația Friedrich Naumann, având obiectiv principal evaluarea impactului activității întreprinderilor, a cifrei de afaceri și a numărului de angajați. Deasemenea, s-au identificat principalele bariere care au influențat într-o oarecare măsură dezvoltarea companiilor și domeniile în care acestea ar avea necesitate sporită de sprijin.

În cadrul studiului au participat 382 respondenți ce activează în cadrul unei companii micro, mici sau mijlocii din zonele Nord, Centru, Chișinău și Sud, dar și care au un rol major în procesul decizional.

25% dintre respondenți au enunțat că anume creșterea costurilor și a altor cheltuieli a afectat cel mai mult activitatea întreprinderii în ultimii doi ani. 21% au menționat Războiul din Ucraina, iar 14% - inflația pe piață. Totdată, 11% dintre întreprinderi au fost afectate de lipsa de personal și criza energetică. Printre alte probleme cu care s-au confruntat business-urile în ultimii doi ani sunt diminuarea nivelului de vânzări, lipsa sprijinului din partea autorităților și incertitudinea economică externă.

r

Întrebați despre evoluția numărului de angajați la începutul anului 2022, comparativ cu începutul anului curent 2023, majoritatea respondenților (60%) au afirmat că numărul acestora a rămas la fel. În 19% dintre întreprinderi numărul de angajați a crescut și în 20% numărul a scăzut.

Totodată, în ultimii doi ani, 45% dintre companii au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri în 2022, comparativ cu 2021. 18% dintre respondenți au afirmat că cifra de afaceri a scăzut, iar pentru 18% dintre companii aceasta a rămas a fel în 2022.

r

Deasemenea s-a analizat măsura în care evenimentele din ultimii ani au afectat activitatea întreprinderilor. Peste 50% dintre companii au fost afectate substanțial de creșterea prețurilor, criza energetică, și războiul din Ucraina. Pandemia Covid-19 a avut și ea un impact substanțial asupra activităților a 47% dintre companii.

Totodată, 20% dintre întreprinderi nu au fost afectate deloc de Războiul din Ucraina, iar 17% nu au fost afectate defel de pandemia Covid-19.

Un aspect favorabil este că în urma crizei energetice, măririi prețurilor și a războiului din Ucraina 81% dintre firme nu au fost nevoite să reducă numărul de angajați în 2022.

t

Respondenții au mai fost întrebați pentru ce domenii necesită sprijin în dezvoltarea business-ului. 49% dintre firme au nevoie de asistență pentru creșterea volumului de resurse financiare, materiale, umane în situații de criză, 45% - pentru marketing și promovarea intensă a activității, 40% - angajarea și instruirea angajaților. Printre alte domenii menționate sunt: planificarea activiății pentru situații de criză, contabilitate și audit în cadrul companiei, digitalizarea proceselor, strategii de dezvoltarea a noilor produse și servicii.

 4

Un alt aspect important analizat în cadrul studiului a fost să vedem și care sunt principalele surse financiare pentru activitatea companiilor în 2021-2022. 61% folosesc capitalul prorpiu, 28% apelează la împrumuturi de la rude sau economii personale, iar 21% recurg la împrumuturi bancare. Doar 9% accesează își finanțează activitatea în urma accesării granturilor, și 7% apelează la împrumuturi de la instituții nebancare.

4

Este deosebit de interesant să analizăm și activitățile de import/export ale companiilor din Republica Moldova. 74% dintre întreprinderi nu practică exportul și importul, 14% sunt importatoare, 6% doar exportă, iar 6% practică atât importul cât și exportul.

Pentru 45% dintre companii, procentul anual de vânzări orientat spre export a rămas același în 2022.

9

Țările în care exportă cele mai multe companii din Republica Moldova sunt: România(52%), SUA(24%), Rusia(20%), Gemania(17%), Ucraina(13%), Franța(11%), iar printre țările din care firmele importă se enumeră: România(30%), Italia(24%), Ucraina(23%), Germania(18%), Turcia(18%), Rusia(14%), China, Franța.

t

 La sondaj au participat 382 respondenți care activează în cadrul unei companii micro, mici și mijlocii. Respondenții care au participat la sondaj au un rol major în procesul decizional al companiei și sunt implicați în luarea deciziilor despre viitorul acesteia.

METODA DE COLECTARE: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) a fost metoda de colectare utilizată pentru acest studiu.

PERIOADA DE COLECTARE A DATELOR: Perioada de colectare a durat între 17 Ianuarie 2023 și 2 Februarie 2023