Piața asigurărilor din Moldova, văzută de consumator

Nivelul de dezvoltare al pieţei asigurărilor ne poate spune multe despre nivelul general de responsabilizare a populaţiei unei țări, iar pentru că managementul riscurilor nu a fost niciodată un punct forte al consumatorului din Moldova, procesul de asigurare reprezintă, de cele mai multe ori, o povară suplimentară impusă prin lege.

Pentru a determina notorietatea agențiilor de asigurări și predispunerea consumatorului local față de unele contracte specifice de asigurare, compania Magenta Consulting a efectuat un sondaj pe un eșantion reprezentativ de 1400 respondenți cu vârsta de peste 15 ani, din 24 centre urbane ale republicii. Sondajul arată că serviciile de asigurare nu sunt deloc populare în rândurile populației locale. O pondere semnificativă de 76% dintre persoanele intervievate nu folosesc aceste servicii. Doar 13% dintre respondenți au răspuns că, de obicei, preferă să încheie un contract de asigurare cu o singură companie, pe când pentru 11% dintre respondenți compania nu contează (Figura 1).

Figura 1. Preferința consumatorului față de o companie de asigurări (%), N=1400

Dacă majoritatea populației evită să folosească servicii de asigurare, atunci ce tipuri de contracte încheie, de obicei, persoanele care apelează, totuși, la aceste servicii? Studiul arată că majoritatea respondenților încheie contracte de asigurare auto (66%) și asigurare de sănătate (40%). 21% dintre respondenți își asigură locul de trai, iar 19% - încheie contracte de asigurare de viață (Figura 2). Niciun respondent nu a menționat și alte tipuri de contracte de asigurare. Publicul care încheie, de obicei, contracte de asigurare auto este compus, în mare parte, din bărbați (77%), cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 ani. Curios, dar adevărat: odată cu creșterea veniturilor personale, consumatorii locali preferă să nu își mai asigure sănătatea, astfel încât cei cu venituri de peste 8000 MDL aleg, mai degrabă, contracte de asigurare a locuinței, contracte asigurare auto și asigurare de viață, decât asigurarea de sănătate.

Figura 2. Tipurile de contracte preferate de asigurare printre consumatorii locali (%), N=368

Pentru a analiza notorietatea companiilor de asigurări a fost efectuată chestionarea neasistată, care presupune că respondenților li s-a oferit spațiu liber pentru a nota ce agenții cunosc, în loc de a alege din mai multe variante de răspuns. Majoritatea persoanelor intervievate au notat Asito (85%) și Moldasig (45%). Câte 10% dintre respondenți au menționat Companiile Grawe Carat și Donaris Group, 5% au specificat compania Moldcargo, iar 2% - Sigur Asigur. 7% dintre respondenți au specificat alte denumiri de companii (Figura 3).

Figura 3. Notorietatea agențiilor de asigurări printre consumatorii locali (%), N=1052

Analiza multicriterială relevă că majoritatea respondenților care au menționat compania Asito sunt persoane care prestează servicii în particular (95%), pe când notorietatea Moldasig este mai pronunțată printre persoanele care muncesc peste hotare (62%). Compania Moldcargo este cunoscută în mare parte de cei care conduc propria afacere (9%), dar și de angajații companiilor de stat (7%). Publicul care cunoaște compania Donaris Group este împărțit între persoane care prestează servicii în particular (18%) și respondenții care conduc propria afacere (14%), iar compania Grawe este cunoscută mai bine printre liber profesioniști (16%).

Piața asigurărilor este în creștere, spun unii, dar consumatorul local încă nu percepe utilitatea acestor servicii. Participanții pieței ar trebui, mai întîi de toate, să educe publicul spre necesitatea asigurărilor și să ofere opțiuni corelate cu așteptările acestuia. Criza aduce cu sine multe schimbări, iar una foarte importantă este modificarea percepției consumatorului, care începe să economisească și să-și reorganizeze bugetul personal. Un mesaj bine gândit de educare a publicului față de necesitatea serviciilor de asigurări ar putea aduce beneficii frumoase în perioada crizei atât companiilor de asigurări, cât și cosumatorilor.