Percepțiile și provocările angajatorilor în domeniul muncii

Orice afacere, fie că este la început de cale, sau are în spate ani de activitate, se confruntă cu provocări sau neclarități privind legislația muncii. În Republica Moldova acestea pot fi pe alocuri deosebit de accentuate din cauza unui context legislativ în continuă evoluție și a situațiilor economice specifice.

Magenta Consulting a realizat un studiu în acest sens, la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în rândul a 208 reprezentanți ai întreprinderilor din Moldova (persoane juridice). Scopul studiului a fost de a afla care sunt principalele probleme sau neclarități cu care se confruntă aceștia privind cadrul legislativ al muncii, dar și ce subiecte potențiale îi interesează pentru a fi incluse în Ghidul Angajatorului.

Ghidul Angajatorului este un instrument care urmează să fie elaborat la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ghidul are drept obiectiv asigurarea unei mai bune înțelegeri și a conformității cu legislați muncii. La fel, acesta va fi o resursă valoroasă pentru toți angajatorii, indiferent de dimensiunea sau domeniul lor de activitate. Ghidul va contribui la crearea unor relații de muncă pozitive și la dezvoltarea unor bune practici în managementul resurselor umane.

Angajatorii au fost întrebați mai întâi, cât de bine cunosc legislația muncii pentru a se conforma corespunzător cadrului legal. 75% dintre aceștia au declarat că știu bine legislația privind drepturile și obligațiile salariaților și angajatorilor, iar 57% au afirmat că cunosc legislația muncii privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Reprezentanții întreprinderilor au mai fost rugați să menționeze (răspuns liber) care sunt principalele probleme/neclarități legate de contractele de muncă și angajarea personalului, gestionarea timpului de lucru/odihnă, și încetarea contractului de muncă/concediere.

Astfel principalele neclarități legate de contractele de muncă și angajarea personalului sunt: cadrul legal (structura contractului, depozitarea, salvarea actelor) – 12%, salarizarea în regim standard și în alte condiții – 12%. La fel, 11% dintre respondenți au remarcat insuficiența și necalificarea specialiștilor, 9% - termenul contractului, angajarea și perfectarea contractelor, iar 6% au spus că întâmpină problema lipsei informației despre stagiul de muncă.

În același context, 16% dintre angajatori au afirmat că nu au probleme/neclarități legate de angajarea personalului. 

1

Unul din cinci respondenți au afirmat că nu au neclarități sau probleme legate de gestionarea timpului de lucru și a timpului de odihnă. În cazul participanților care întâmpină probleme, cele mai frecvente aspecte menționate sunt: acordarea, calcularea concediilor (plătite, neplătite) - 19%, evidența timpului de lucru – 15%, lucrul în schimburi (orar flexibil, remote) – 13%

Iar ceea ce ține de problemele cu care se confruntă legate de concedierea angajaților, cea mai menționată a fost neclaritatea referitor la încetarea contractelor de muncă/concedierea este legată de cadrul legal (acte necesare, procedura corectă, preaviz) – 24%.

În același timp, cea mai populară problemă menționată de respondenți referitor la încetarea contractelor de muncă/ concedierea este legată de cadrul legal (actenecesare/proceduracorectă/preaviz) – 24%.

21% dintre angajatori au menționat indiferența, iresponsabilitatea angajaților și neanunțarea intenției de concediere.

2

Subiectele de care angajatorii se arată foarte interesați pentru a fi incluse și explicate în Ghidul Angajatorului sunt: noțiuni generale despre salarizare (98%), răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate și sănătate în muncă (96%), noțiuni generale despre timpul de muncă și odihnă (96%), noțiuni despre contractul individual de muncă (93%) și managementul riscurilor profesionale (92%). Printre alte subiecte remarcate sunt: accidentele de muncă, managementul securității și sănătății în muncă și organizarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă.

3

92% dintre participanții la sondaj cred că „Ghidul angajatorului” îi va ajuta să gestioneze eficient resursele umane și relațiile de muncă, dintre care mai mult de jumătate (63%) cred că va ajuta foarte mult. 

4

Angajatorii au mai fost întrebați cât de răspândite sunt plățile/salariale neoficiale (în plic) în Republica Moldova. Mai mult de jumătate, 55% dintre persoanele intervievate, consideră că plățile salariale neoficiale sunt răspândite cel puțin într-o oarecare măsură, dintre care circa o treime (29%) cred că acestea sunt răspândite foarte mult.

Totodată, 58% dintre participanți consideră că în cazul în care o companie din industria în care activează ar fi prinsă că nu raportează întreaga sumă a salariilor, aceasta ar primi o amendă destul de mare.

5

 

Datele au fost colectate pe un eșantion de 208 respondenți (persoane juridice), chestionar cu auto-completare. Perioada de colectare a datelor: 3 noiembrie – 11 decembrie 2023.