Notorietatea revistelor în RM

Cel din industria miraculoasă – marketing, își bazează activitățile sau strategiile pe anumiți indicatori. Dacă vorbim despre o campanie de promovare bine gândită, aceasta trebuie să fie fundamentată pe cercetări ale particularităților consumatorului. Cercetarea pieței și a consumatorului permite elaborarea unei strategii de promovare orientată spre consumatorul - țintă, astfel asigurând succesul campaniei promoționale. Suportul promoțional și indicatorii – cheie, asigură transmiterea mesajului – uneori cu succes alteori fără – consumatorului. Succesul campaniei de promovare poate fi determinat simplu, prin răspunsul la întrebarea = Cel care a investit în promovare a simțit impactul prognozat?

Una dintre cercetările recente desfășurate de către Magenta, în baza serviciului Magenta National Screening, desfășurat trimestrial, a fost analiza notorietății revistelor. Mai întâi de toate, dorim să informăm cititorul despre două metodologii aplicate în cercetarea notorietății - cercetare asistată și ne-asistată. Magenta a decis să aplice în investigațiile sale ambele tehnici, pentru a oferi clientului cea mai veridică situație.

Din lista cu denumirea a 43 reviste, 52% dintre respondenți au indicat revista Liza drept cea mai recunoscută; cu 0,9 p.p. pe locul II aceasta este urmată de Aquarelle (51,4%). Locul III în notorietatea asistată, cu votul a 37,8% respondenți îi revine revistei VIP Magazin. Pe locul IV în topul notorietății se situează revista Cosmopolitan (36,9%). Situația similară este susținută și de cercetarea notorietății ne-asistate, unde observăm să aceeași patru reviste își păstrează ordinea în top, dar cu diferite ponderi sau la o distantă diferită una fată de alta. Respectiv, cititorul acestui articol pateu singur ajunge la concluziile necesare.