În ce măsură avem încredere în sursele de informare?

Conform datelor cercetării trimestriale Magenta National Screening, efectuate de compania Magenta Consulting în 24 de centre urbane ale ţării, pe un eşantion de 1400 de respondenţi (marja de eroare nu depăşeşte ±3%), colectate în luna mai 2010,  cel mai mare nivel de încredere ca sursă de informare o au recomandările (61%), televiziunea (57%) și internetul (54%). Radioul are un nivel de credibilitate de 51%, ziarele de 48%, iar revistele de 44%. În acest context putem spune că atunci când moldovenii se informează, în primul rând, vor crede în autenticitatea celor spuse de către rude și prieteni și, într-o măsură mai mică, în cele văzute la televizor. 

O tendință foarte interesantă care se observă din cercetare este că Internetul, ca mijloc de comunicare, are un nivel de încredere doar cu 3 p.p. mai mic decât televiziunea și a depășit nivelul de încredere a celorlalte mijloace de comunicare în masă precum este radioul (51%), ziarele (48%) și revistele (44%).

Figura 1.: Nivelul de încredere în surse de informare, %

Analiza multicriterială a relevat faptul că cel mai mult cred în recomandări și în televiziune persoanele cu un venit de peste 6000 MDL, iar Internetul este preferat de către persoanele de pînă la 35 de ani, celibatari sau cei care locuiesc în concubinaj, mai mult de către vorbitorii de limbă română și cu venituri diferite.

Cel mai puțin cred în veridicitatea informației din Internet persoanele cu vîrsta de peste 45 de ani și absolvenții școlilor generale.

Trăind într-o lume tot mai dinamică și în care ni se oferă tot mai multă informație spre a fi prelucrarea de mintea noastră, tindem, totuși, să avem încredere, într-o măsură mai mare sau mai mică, în diverse surse de informare și preferăm să apelăm la câteva dintre ele pentru a fi siguri de concluziile și hotărârile noastre.

 

Vizualizări1584 Share Tweet Plus