Află ce ar face moldovenii noștri, dacă s-ar pomeni cu 500.000 EURO peste noapte

În cadrul cercetării Magenta National Screening au fost studiate nevoile moldovenilor*. Drept criteriu de referință a fost luată piramida lui Maslow, care reprezintă o ierarhizare a ncesităților umane în ordinea priorității satisfacerii acestora.

Figura 1: Piramida nevoilor lui Maslow

Figura 2: Piramida nevoilor moldovenilor

Topul nevoilor moldovenilor a fost elaborat în baza a două aspecte: cel calitativ, care a presupus estimarea importanței fiecărei necesități cu un punctaj de la 1 la 5 și cel cantitativ, care a cuantificat ponderea persoanelor care au ales nevoia dată. Necesitățile menționate, indiferent de punctajul acumulat cel mai des de către respondenți, în cazul deținerii unei sume considerabile (500 mii Euro) sunt: cumpărarea unei mașini, case, apartament; inițierea unei afaceri, asigurarea bătrâneților prin deschiderea unui cont bancar consistent și acordarea timpului pentru hobby-uri preferate. Chiar dacă primele trei nevoi au acumulat și cel mai mare punctaj ca importanță, câte 3.79, 3.49 și 3.25 de puncte, a patra nevoie s-a situat pe ultimul loc cu doar 2.53 puncte. Și chiar dacă foarte mulți moldoveni și-ar dori să acorde cât mai mult timp pentru autorealizare, aceștia sunt conștienți că lucrul dat ar fi posibil doar în ultimul rând, după ce vor fi rezolvate alte nevoi mai importante, care țin de primele patru niveluri ale piramidei lui Maslow: nevoile fiziologice, nevoile de securitate, nevoile sociale și nevoia de respect.

Totodată,  ierarhia necesităților  moldovenilor diferă de acea a lui A. Maslow, nevoile de bază intercalându-se cu nevoile din treptele mai superioare.

La baza „piramidei nevoilor moldovenilor” se află necesitatea de a-și asigura un acoperiș de-asupra capului (necesitate de nivelul doi in Piramida lui Maslow), fiind  aleasă de către 83% dintre respondenți. Să fie problema locativă cea mai stringentă pentru marea majoritate a populației?

Neglijând necesitățile de bază,  moldovenii aspiră să se manifeste pe tărâmul antreprenorial.  Dacă s-ar pomeni cu 500.000 EURO peste noapte, 77% dintre aceștia și-ar deschide propria afacere și ar deveni întreprinzători de succes (sau nu) (nevoie de nivelul 4). 71% dintre respondenți și-ar deschide un cont la bancă (nevoie de securitate nivel 2), ceea ce le va permite să ducă un trai decent până la bătrânețe. Această situație relevă nesiguranța societății noastre în ziua de mâine.

Pe al patrulea loc după prioritatea satisfacerii nevoilor, 53% dintre respondenți orientați spre autorealizare (necesitate de la nivel 5) și-ar dedica timpul studiilor, călătoriilor și citirii cărților. Cu alte cuvinte, moldovenii nu uită nici de lărgirea bagajului de cunoștințe, chiar și atunci când sunt nevoiți să investească banii în construirea temeliei casei.

Chiar dacă mai mulți și-ar dori să petreacă timpul liber cu prietenii (54%) (locul 6 în piramida nevoilor moldovenilor și nevoie de nivel 3 în piramida Maslow), aceștia, mai întâi, repartizează banii pentru asigurarea cu alimente (locul 5 în piramida nevoilor moldovenilor și nevoie fiziologică de la baza piramidei lui Maslow).

Pe locul 7 al priorităților se situează asigurarea posibilității de a găsi jumătatea (nivel 3), dar această necesitate a fost menționată de cei mai puțini dintre respondenți (29%).

Pe locul 8, având suma de 500.000 EURO, moldovenii s-ar concedia și ar sta toată ziua pe canapea (nivel 1). Astfel ar face 36% dintre participanții la sondaj. Necesitatea de repaus și odihnă bifată într-o pondere și importanță relativ scăzută, inspiră gândul că munca pe care o facem ne place sau nu o facem deloc.

Pe ultimele două locuri se află nevoile din categoriile de autorespect și autorealizare, respectiv, fiecare al treilea respondent și-ar dori să facă parte din elita societății, iar 64% ar vrea să-și practice hobby-urile și să se implice în acte de caritate. O bună parte din populație și-ar dori mult să dispună de timp pentru activitățile preferate, dar ca importanță,  aceasta va  fi satisfăcută doar în ultimul rând.

S-ar putea concluziona că locuitorii de la oraș au aspirații și dorințe destul de înalte: să devină antreprenori influenți, să se dezvolte ca personalități, să petreacă timpul cu persoanele dragi și să acorde cât mai mult timp hobby-urilor lor. Din păcate, necesitățile fiziologice și de securitate nu sunt satisfăcute într-o astfel de măsură, care ar permite moldoveanului să se gândească și la aspirațiile sale de autodezvoltare.

Dar, totodată, este îmbucurător faptul că societatea noastră este una ambițioasă, perseverentă și pregătită să reziste greutăților și problemelor de zi cu zi. La prima vedere se creează impresia că 500 de mii de Euro este o sumă foarte mare și va ajunge pentru toate și aceasta ar fi  influențat într-o măsură oarecare răspunsurile respondenților.

*Notă metodologică: cercetarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ de 1400 de respondenți  cu vârsta 14-65 ani, din 24 de localități urbane (marja de eroare +/-2,6%). Fiecare respondent a fost rugat  să indice 5 cele mai importante necesități pe care le-ar satisface dacă ar avea 500.000 Euro și să acorde punctaj acestora de la 1 la 5, în dependență de importanța acestora.

Vizualizări276 Share Tweet Plus