Află care sunt cei mai fericiți angajați de la oraș

În cadrul seriei de cercetări privind stilul de viață al locuitorilor Republicii Moldova, Magenta Consulting a studiat cât sunt de mulțumite persoanele din mediul urban de serviciul pe care îl au. Datele au fost colectate pe un eșantion reprezentativ de 1400 de respondenţi din 24 de orașe, segmentul de vârstă 15-65 ani, marja de eroare constituind +/-2,6%.

Din analiza datelor s-a determinat că 61% dintre respondenți sunt angajaţi. Ținem să menţionăm că alte 39% nu reprezintă doar şomerii, dar şi studenţii,  persoanele  în vârsta de pensionare și cele inapte de muncă. De asemenea, în această categorie se încadrează și persoanele casnice.

Figura1.: Ponderea angajaților din totalul de respondenți, N= 1369, %

Dintre locuitorii mediul urban participanți la studiu, care au un loc de muncă, 71%  sunt mulțumiți, în general, de serviciul pe care îl au. Totodată, chiar dacă jumătate dintre respondenți fac ceea ce le place,  aceştia declară că salariul este mai mic decât şi-ar dori sau nu corespunde cheltuielilor pentru o viaţă decentă.

Doar fiecare al cincilea orășean se declară pe deplin mulţumit de jobul pe care îl are din toate punctele de vedere. Pentru aceştia salariul ar putea fi suficient modulului de viaţă pe care îl duc sau, la moment, banii contează mai puţin.

Ceilalţi factori motivaționali de la locul de muncă, precum ar fi experienţa, echipa, facilităţile şi bonusurile oferite, perspectiva de creştere personală şi alte aspecte ar putea să recompenseze banii câștigați şi să constituie elemente - cheie, care ar conduce la plăcerea oferită de serviciu.

Ponderea celor care nu sunt satisfăcuţi de jobul pe care îl au şi care ar prefera să aibă o altă activitate constituie 19%. Mai există şi persoane, care, chiar dacă fac ceea ce nu le place, îşi îndeplinesc atribuţiile de la postul actual de muncă, în mare parte, din motivul că salariul este unul foarte bun. Cota acestora este de 10% dintre angajaţi.

Figura 2.: Nivelul de satisfacţie de serviciul pe care îl au la moment, N= 818, %

Analizând  cât de mult le place serviciul pe care îl au pe domenii de activitate, se observă că cei mai nemulțumiți sunt acei care lucrează în domeniul agriculturii, comerțului și deservirii. Totodată, angajații din domeniul construcțiilor și comerțului, într-o măsură mai mare, și-ar dori un alt loc de muncă, dar  rămân să activeze doar pentru că salariul este bun.

Cei mai entuziaști lucrători îi găsim în învățămînt, sănătate și administrație publică, aceștia, într-o pondere mai mare, au menționat că le place ceea ce fac, chiar dacă salariile sunt mici.

Luând în considerare mai mulți factori motivaționali, cei mai mulțumiți de serviciul pe care îl au sunt angajații din domeniul telecomunicațiilor  și transportului.

Faptul că 71% dintre respondenţi au spus că sunt mulțumiți de serviciu pe care îl au, la moment, constituie un indicator al unui mediu prielnic de muncă, în general, iar însuși faptul că au unde munci, îi face fericiți și cât de cât împliniți.  În acelaşi timp, ar fi bine de luat în calcul alte probleme existente, precum salariul mai mic sau lipsa factorilor motivaţionali de ordin psihologic, rezolvarea cărora ar putea duce la o stare de satisfacţie generală la locul de muncă.

Notă metodologică: cercetarea a fost efectuată pe un eșantion reprezentativ de 1400 de respondenți  cu vârsta 14-65 ani, din 24 de localități urbane (marja de eroare +/-2,6%), respondenții alegând un singur răspuns pentru întrebarea, dacă sunt mulțumiți de serviciu la care sunt angajați la moment.