Absențele la lecții - un fenomen specific tinerilor din totdeauna

Este cunoscut faptul că tinerețea oferă avantaje considerabile. Unul dintre plusuri este capacitatea înaltă a  omului de a asimila informația și de a-și lărgi spectrul de cunoștințe. Școala și universitatea reprezintă un mediu favorabil pentru realizarea acestui scop. În ce mod profită tinerii moldoveni de această oportunitate și cât de des frecventează  ei orele de studiu? Magenta Consulting a realizat un studiu printre elevi și studenți, întrebându-i câte absențe au la orele de curs.

A absenta sau a nu absenta - asta e  întrebarea

Jumătate dintre cei întrebați  a admis că are unele absențe la lecții, pe când 46% sunt elevi responsabili și nu au aproape deloc absențe la ore. Doar 4 % au recunoscut că au multe lipsuri în cadrul instituției unde își desfășoară studiile.

Fig. 1: Frecvența absențelor printre tinerii moldoveni

Dintre cei 46% care frecventează sistematic orele de studiu, majoritatea (63 %) sunt fetele, doar  37%  fiind băieți. La polul opus, cei 4% de chiulangii au fost repartizați în proporție de  75%- băieți și 25% - fete.

Când și unde sunt ”mai dulci” absențele?

Fenomenul  absentării la ore este întâlnit atât  în mediul rural, cât și în cel urban. Totuși, este atestată o diferență esențială între persoanele cu venituri mici și cele mari. Astfel,  oamenii care înregistrează venituri de până la 12 000 lei spun că au unele absențe în procentaj de 63%, pe când cei cu un buget lunar mai mic absentează mai puțin.

Vârsta la care tinerilor le e mai dragă libertatea decât învățătura e ușor de intuit. Cei mai chiulangii sunt elevii școlilor generale (59%) și liceenii (56%).  Se pare că interesul față de studii crește odată cu vârsta. Prin urmare,  studenții care învață la universitate au mai puține absențe (55%).

Ambițiile tinerilor contemporani

Studenții actuali par să aibă scopurile bine stabilite. Pentru a-și atinge obiectivele, aceștia înțeleg necesitatea și importanța studiilor. Astfel,  53% dintre cei care știu unde vor să lucreze și ce post vor să ocupe  merg cu regularitate la ore. Persoanele indecise sunt mai puțin preocupate de studii. Ei absentează periodic sau mai des în proporție de 56 %.

Totodată, o bună parte este încadrată deja în câmpul muncii. Majoritatea tinerilor care au un post de lucru conform specialității tind să lipsească mai des (54%), în comparație cu 46%  care spun că nu absentează, chiar dacă au deja un job. În cazul tinerilor care activează în alt domeniu decât cel studiat, iar pe viitor nu intenționează să lucreze pe specialitatea învățată, absențele de la ore pot fi oarecum justificate.  Ei sunt orientați să se eschiveze de la studii. În acest context, 59 % absentează de la ore și doar 40% le frecventează cu regularitate.

Fig. 2: Absențele tinerilor în funcție de angajarea conform specialității

 

Prezența la ore garantează nota 10?

Toți elevii râvnesc, probabil, la o reușită școlară impecabilă. În spatele succesului se ascund ore de muncă asiduă, lecții învățate și teme pentru acasă realizate. Cu toate acestea,  cele menționate anterior nu sunt suficiente pentru a obține rezultatul maxim, cel puțin asta ne demonstrează răspunsurile respondenților noștri.  Majoritatea elevilor care obțin note de 10 (85%)  spun că nu absentează aproape deloc de la lecții. Cifra celor ”întotdeauna  prezenți la ore” scade în rândul celor cu note mai joase. Astfel,  tinerii care au note de 7  au o prezență sistematică la ore de doar 28%, 59% lipsind uneori de la lecții, iar 13 % spunând că au multe absențe la școală.

Fig.3: Impactul absențelor asupra reușitei școlare

 

Acest studiu a fost realizat de Magenta Consulting în parteneriat cu METRO Cash&Carry Moldova și Efes Vitanta Moldova Brewery.

Metodologie: Rezultatele cercetării sunt reprezentative la nivel național în rândul populației de 18-25 de ani, cu o marjă de eroare de +/- 4.8%, la un nivel de încredere de 95%. Studiul a fost realizat pe un eșantion probabilistic stratificat multistadial pe 409 respondenți. Datele au fost colectate în perioada 9 - 18 iulie 2017, la telefon, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). 

Vizualizări1338 Share Tweet Plus