Noutăți

Studiul privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova

Săptămâna aceasta a avut loc prezentarea rezultatelor Studiului privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova. Studiul a fost realizat de compania Magenta Consulting pentru Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Republica Moldova, în cadrul proiectului comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei “Susţinerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova”, parte a programului “Parteneriat pentru Buna Guvernare”. Rezultatele studiului au fost prezentate de Andrei Ciobanu, Research Director Magenta Consulting, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Radisson Blu, pe data de 18 decembrie 2018.

Scopul primar al studiului a fost evaluarea atitudinilor și percepțiilor populației față de diferite persoane și grupuri vulnerabile și marginalizate din Republica Moldova, și anume:

 • Persoane cu dizabilități mintale și intelectuale;
 • Persoane cu dizabilități fizice;
 • Persoane LGBT;
 • Persoane care trăiesc cu HIV;
 • Persoane de etnie romă;
 • Persoanele care nu vorbesc limba de stat;
 • Evreii care locuiesc în Republica Moldova;
 • Persoane de origine africană care locuiesc în Republica Moldova;
 • Persoane străine care locuiesc în Republica Moldova, dar fără cetățenia țării;
 • Persoane de origine musulmană;
 • Alte minorități religioase;
 • Persoane care au fost deținute (ex-deținuți);
 • Femeile în societate.

Obiectivele majore ale studiului au fost:

 • măsurarea distanței sociale manifestate de respondenți față de reprezentanții grupurilor vulnerabile și marginalizate din Republica Moldova, prin Indicele Distanței Sociale (IDS);
 • studierea stereotipurilor existente în societate față de persoanele din grupurile vulnerabile și marginalizate.

Datele au fost colectate prin intermediul unei metodologii mixte ce a îmbinat cercetarea calitativă și cercetarea cantitativă. Cercetarea calitativă a implicat 8 Focus Grupuri, dintre care 4 cu reprezentanții populației generale și 4 cu reprezentanții unor grupuri marginalizate. Cercetarea cantitativă a implicat realizarea a 2 sondaje - unul reprezentativ național la care au participat 1033 de respondenți din rândul populației generale, cu vârsta de 18+ ani și un sondaj a fost în rândul a 4 segmente de minorități din Republica Moldova: persoane cu dizabilități, minorități etnice (găgăuzi, bulgari, romi), minorități religioase (creștini non-ortodocși, atei/agnostici), persoane cu statut de refugiat în Republica Moldova.

Datele au fost colectate în perioada 14 august – 18 noiembrie 2018

Vizualizări170 Share Tweet Plus