Noutăți

Participare la Conferinţa Internaţională “Architects of Secure Networks” (Arhitecţi ai Reţelelor Sigure)

Directorul Magenta Consulting a participat la Conferinţa Internaţională “Architects of Secure Networks”, la care au fost prezentate cercetările E-Governance din Moldova  şi alte ţări ale Europei Centrale şi de Est şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestui sistem. Adiţional, au fost discutate modalităţi de securizare a reţelelor internet şi intranet.