Servicii

Pentru decizii de  marketing unele companii valorifică informația pe care o pune la dispoziție Magenta Consulting sub formă de rezultate ale cercetărilor pieței. În alte cazuri, însă, clienții au nevoie de servicii mai complexe, care ar include interpretarea datelor studiilor și soluții funcționale, ce ar contribui la creșterea profiturilor companiei clientului.

Magenta Consulting dispune de o vastă experiență ce ține de consultanța de marketing și oferă în acest sens un spectru de servicii:

Strategii de comunicare și poziționare

Magenta Consulting elaborează strategii de comunicare  în baza cărora clientul poate desfășura campanii de publicitate eficiente, orientate spre segmente concrete de consumatori, prin intermediul unor mesaje de comunicare adresate direct necesităților și așteptărilor consumatorilor și prin surse de comunicare folosite de ei pentru a se informa.

Acest serviciu include și poziționarea companiei, prin identificarea ofertei unice de vânzare, ce-i permite să se diferențieze avantajos față de concurenți și să-și consolideze avantajele competitive în mintea consumatorilor.

O strategie de comunicare profesionistă permite utilizarea instrumentelor de marketing care sunt cu adevărat eficiente, fără a irosi bugetul prevăzut pentru promovare pe consumatori care nu sunt auditoriul-țintă.

Magenta Consulting se deosebește de concurenți prin faptul că elaborează strategia de comunicare în baza informațiilor despre consumatorii reali ai produselor clientului, a modelului lor de cumpărare, preferințelor și motivelor intrinseci care-i fac să procure, dar nu a unei viziuni subiective, fundamentate pe creativitatea autorului și a suprafețelor disponibile pentru plasarea publicității. De cele mai multe ori, noi oferim soluții mai econome decât agențiile cointeresate în creșterea artificială a bugetului pentru reclamă.

Susținerea în desfășurarea campaniilor publicitare

Acest serviciu implică cooperarea cu agenția de publicitate încredințată, și în numele clientului, și constă în supravegherea eficienței elaborării și desfășurării campaniilor publicitare, dar și evaluarea eficienței lor.

Prin monitorizarea activității procesului de elaborare a campaniilor avem grijă ca agenția de publicitate să se focuseze pe obiectivele stabilite de client, fără a se angaja în competiții inutile cu alte agenții de publicitate sau să-și asigure propriul PR din contul clientului. Acest serviciu este disponibil doar în cazul în care Magenta Consulting a elaborat în prealabil pentru client strategia de comunicare.

Strategii de lansare pe piață

Potrivit statisticilor internaționale, circa 50% din companiile noi eșuează în primul an de la lansare, iar 90% își încetează activitatea în decurs de 5 ani.

Lansarea cu succes pe o piață nouă sau a unui produs nou este tot timpul condiționată de cercetarea prealabilă a pieței și  de o strategie de marketing corectă, ce permit companiei să intre în rândul „norocoșilor” ce se mențin pe linia de plutire.

Acest serviciu este destinat atât companiilor străine ce planifică lansarea pe piața din Moldova, cât și pentru startup-urile locale. Magenta Consulting analizează în detaliu mediul concurențial și oferă strategia optimă, cu toate elementele de marketing de rigoare (preț. produs, distribuție și promovare).

Strategii de dezvoltare a loialității

Magenta Consulting elaborează de la zero sau ajustează strategiile deja create, de consolidare a loialității consumatorilor. Acest serviciu complex, destinat companiilor care dispun deja de o bază de clienți, este o combinație de consultanță cu cercetările calitative și cantitative.

Noi definim loialitatea ca atitudine pozitivă și legătură emoțională a cumpărătorului față de furnizorul de produse și servicii. Consumatorul loial nu este identic cu un cumpărător motivat de reduceri sau cel care realizează cumpărături din obicei sau pentru că punctul de vânzare este amplasat aproape de casa lui.

Magenta Consulting nu-și propune să loializeze toți cumpărătorii clientului, deoarece în majoritatea cazurilor, acest lucru nu convine intereselor clientului. De regulă, o parte impunătoare a cumpărătorilor este neprofitabilă pentru majoritatea companiilor. Magenta Consulting ia în considerație conceptul de loialitate doar în contextul de profitabilitate pentru clienții noștri și vizează creșterea loialității acelor cumpărători care sunt doriți și cei mai profitabili pentru client.

Traininguri Corporative în domeniul Marketingului

La cerere, desfășurăm traininguri corporative pentru companii în domenii precum:

  • Marketing Strategic
  • Elaborarea strategiei de comunicare
  • Audit de marketing
  • Cercetare de piață pe cont propriu

Personalul nostru cheie dispune de un nivel ridicat de educație obținut la renumite universități europene și locale, în domenii precum marketing, consultanță, management, statistică, sociologie, psihologie, finanțe și afaceri internaționale.

Magenta Consulting este prima care a introdus în premieră pentru Republica Moldova mai multe metode de cercetare internaționale avansate și stilul occidental de a face afaceri. În pofida acestui fapt, am fost și rămânem o companie locală, construită de la zero în Republica Moldova, ce înțelege particularitățile locale și problemele cu care se confruntă comunitatea de afaceri. Acest lucru ne permite să adaptăm perfect trainingurile oferite de noi la realitățile locale.

Audit de marketing

Magenta Consulting efectuează audit de marketing pentru companii și piețele lor, ce includ o analiză detaliată a profilului companiei, a produselor sale, clienților, segmentelor de piață, concurenților, distribuției, mediul extern, Oferta Unică de Vânzare și politica de marketing utilizată.

Acest tip de cercetare se bazează pe informațiile interne ale companiei. Realizat de specialiști, acest tip de audit permite identificarea unor oportunități suplimentare de creștere a vânzărilor și elucidarea rezervelor nevalorificate încă pentru a crește profitabilitatea clientului.

De asemenea, auditul de marketing permite evaluarea corectitudinii politicii de marketing aflate în curs de desfășurare și a bugetului de marketing. În unele cazuri, la sfârșitul auditului, se poate constata că este mai optim să se investească în logistică, merchandising, implementarea standardelor de deservire pentru personal, decât de a investi în publicitatea tradițională.